Място за реклама

Общи условия за потребители

Общи условия за посетители на www.cod.bg


      Общите условия за посетители на
www.cod.bg се отнасят до потребители на кодове и други промоции, както и до всички посетители на сайта. Общите условия за компании, които искат да публикуват кодове са представени в отделен документ. Общите условия могат да бъдат променяни във времето. Посетителите на сайта се задължават да следят за промени, които засягат интересите им.

      Задължително е да прочетете правилата, които засягат правата, задълженията и отговорностите на всеки индивидуален посетител.

      Ако не сте съгласни с разработените и оповестени правила, не използвайте www.cod.bg за информирането си в процеса на покупка и потребление, както и за всяка друга активност.

        Ако имате нужда от допълнителна информация, направете писмено запитване на codmarketing@abv.bg

1.                    I. Общи условия за ползване на сайта www.cod.bg

      Съдържанието на сайта е насочено към общата публика в Интернет. За да ползвате съдържанието на www.cod.bg, Вие се съгласявате с Общите условия за посетители, които се публикуват на сайта:

1.    Всяко възпроизвеждане, копиране, записване, съхранение, разпространение и продажба на информация от сайта www.cod.bg  не се позволява.

2.         Информацията, която се публикува под формата на кодове, купони за отстъпка, брошури и други се използва само по предназначение в съответствие с описанието на промоцията.

3.      Ако имате интерес да копирате или да използвате цели или части от съдържание, публикувано на www.cod.bg, сте длъжни да получите писмено съгласие от собственика.

4.        Вие се информирате за това, че съдържанието на сайта попада под защитата на авторското право, търговските марки и други актове, защитаващи интелектуалната собственост.

5.     Логото на компанията, логата на рекламодателите, търговските марки, рекламирани чрез купоните, брошурите и другите промоции са собственост на самите компании.

2.              II. Основни дефиниции за разбиране на публикуваната информация на сайта www.cod.bg:

  •  „Рекламодател“ - компания, която се е съгласила с Общите условия за компании на сайта www.cod.bg  за публикуване на рекламно съдържание под формата на код, купон, брошура или друга форма на реклама. 
  • „Търговец“ - всяка компания с търговска или друга регистрация, която се задължава да осигури ползването на информацията под формата на код, купон, брошура или друга форма.
  • „Ползвател“ - всяко физическо или юридическо лице, което проявява интерес към съдържанието на сайта.
  • „Код/купон“ - всяка реклама, поместена на сайта след приемане на Общите условия за компании от страна на рекламодателите, насочена към посетителите на сайта.
  •  „Рекламна брошура“ - ритмична, тематична, самостоятелна или интегрирана реклама, систематизирана в отделно електронно/печатно издание, с валидност за определен период от време.

3.               III. Условия, засягащи информацията и съдържанието на сайта:

6.         Компанията се стреми да осигури актуална и точна информация на сайта си към посетителите.

7.       Търговците - рекламодатели се запознават с Общите условия за рекламодатели за отговорността, която носят по отношение на нарушаване на националното законодателство и етичните норми за реклама и стимулиране на продажбите за реклама на сайта www.cod.bg.

8.      Отговорност за информацията на сайта www.cod.bg, която е публикувана като реклама на компании под формата на код/купон/брошура, носят самите компании. Отговорността се отнася до достоверността, пълнотата на информацията, навременността и други информационни характеристики. Рекламодателите носят отговорността за елементи в рекламата като лого, търговска марка, продуктов дизайн, фотографии, сайт, описание и други елементи.

9.      За генерирането на кодове/купони се използва автоматизиран офис инструмент, чрез който търговците-рекламодатели поставят съдържанието, което считат за подходящо. "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД   не носи отговорност за съдържанието в рекламните карета. За удобство на посетителите, търговците могат да поставят и линк към уебсайта на компанията. "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД   не носи отговорност за неактивни линкове, както и за информацията на сайтовете на търговците-рекламодатели.

10.      Търговците-рекламодатели носят отговорност за осигуряването на условията за ползване на купоните/ваучерите и другите промоционални средства. "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД   не носи отговорност за осигуряването на условия за ползване на купоните/ваучерите и другите промоционални средства от търговците.

11.     "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД,  собственик на www.cod.bg по никакъв начин и повод не носи отговорност за загуби, щети или рискове във връзка с публикуването на реклама на сайта.

12.    "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД,  собственик на сайта www.cod.bg по никакъв начин и повод не носи отговорност за загуби, щети или рискове във връзка с търговската регистрация, лицензионни режими и други форми на административни регистрации на бизнес субекти и обекти, които са платили за публикуване на реклама на сайта.

3.8.    "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД, собственик на www.cod.bg по никакъв начин и повод не носи отговорност за загуби, щети или рискове във връзка с публикуването на реклама на сайта, свързани с персоналните компетенции, квалификация и оторизираност на персонала на търговците, рекламиращи на сайта.

13.      "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД, собственик на   сайта www.cod.bg по никакъв начин и повод не носи отговорност за загуби, щети или рискове във връзка с публикуването и потреблението на реклама на www.cod.bg.

14.   "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД, собственик на сайта www.cod.bg по никакъв начин и повод не носи отговорност за загуби, щети или рискове във връзка с публикуването и потреблението на реклама на www.cod.bg като трансферни ефекти към трети страни.

15.    "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД, собственик на сайта www.cod.bg по никакъв начин и повод не носи отговорност за загуби, щети или рискове и в случаите, когато сайтът се обновява, добавя функционалност или изпитва технически проблеми.

4.                   IV. Право на посетителите за абониране информация за реклама

16.    Посетителите могат да ползват информацията на сайта www.cod.bg по предназначение без предварителна регистрация.

17.  При желание, посетителите на сайта могат да се регистрират с e-mail и да изберат рубриките, които представляват интерес като реклама.

18.   По всяко време регистриралите се лица ще имат възможност да оттеглят позволението си да получават информация за публикувана реклама на сайта www.cod.bg.
                                                               

Общите условия за посетители са публикувани на сайта на 01.12.2015 г.

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Общи условия за потребители
Общи условия за рекламодатели
Консултации за прилагане на нискоразходен маркетинг
Често задавани въпроси
Как да използваме кодовете от Cod.bg
Реклама в Cod.bg
Контакти    
E-mail: codmarketing@abv.bg
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни